Nhị thập tứ hiếu

The Twenty-four Filial Exemplars

THE TWENTY-FOUR PARAGONS OF FILIAL PIETY 

Đọc Online Nhị Thập Tứ Hiếu

Nhị thập tứ hiếu (二十四孝) là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp (có sách ghi Quách Cư Kinh 郭居敬, bính âm: Guō Jūjìng) vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này.

The Twenty-four Filial Exemplars, also translated as The Twenty-four Paragons of Filial Piety (pinyinÈrshísì Xiào), is a classic text of Confucian filial piety written by Guo Jujing (郭居敬)[1] during the Yuan dynasty (1260–1368). The text was extremely influential in the medieval Far East and was used to teach Confucian moral values.

Advertisement
%d bloggers like this: